• 24 آزمون
  • ۱۹ آمایش
  • ۹ کارگاه
  • ۹ ویژه برنامه

راهنما

گروه آزمونی 61مرحله ای همانند سایر گروههای آزمونی شامل آزمون، آمایش، کارگاههای علمی-تخصصی و ویژه برنامه می باشد. داوطلبان از هم اکنون می توانند با ثبت نام در این گروه آزمونی و بهره جویی از طرح های تخفیفی، ازخدمات مشاوره ای و پشتیبانی مجموعه درخصوص لیست منابع، نحوه برنامه ریزی، نحوه آسیب شناسیهای مطالعاتی، نحوه پیگیری عملکرد موثر در آزمونها و... استفاده نمایند.

اگر مایل به شرکت در آزمون به صورت حضوری نیستید و یا در شهر شما دفتر همکاران داداستان وجود ندارد، آزمون اینترنتی را انتخاب نمایید.

آدرس و تلفن همکاران

دانلود برنامه بودجه بندی

توجه!

لطفا فیلدهای ستاره دار را با دقت تکمیل کنید.

CAPTCHA code
طراحی و اجرا: واحد انفورماتیک دهکده سفید