جلسه اول امهات نوین حقوق جزا (جمع بندی و تست زنی) به شیوه مفهومی و رمزنگاری با تدریس استاد ممتاز مجید قاضی زاده

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!