اولین آمایش توانگری در آزمون وکالت با رویکرد اراده، انرژی و باور به معجزه ذهن- معرفی منابع آزمون و برنامه ریزی مطالعاتی و فنون موفقیت و ...

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!