جلسه اول تسلط حقوق جزا (نکته و تست) به شیوه مفهومی و رمزنگاری با تدریس استاد ممتاز دکتر مجید قاضی زاده

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!