کارگاه تخصصی حقوق جزا با مباحث شروع به جرم ،جرم عقیم و محال بصورت تصویری و رمزنگاری ۲. معرفی منابع آزمون وکالت و سردفتری و پیش بینی سوالات احتمالی

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!