سامانه رزرو آمایش، کارگاه و ویژه برنامه های آزمون های مفهومی مهارتی:

از تمایزات اصلی مجموعه بزرگ داداِستان، قدرت خلاقیت نوآوری و ابتکار آن در حوزه های مختلف می باشد.
در همین راستا، هر ساله اجرای همایش های عظیم تخصصی با موضوعات گوناگون در بودجه بندی آزمون های مفهومی مهارتی قرار می گیرد تا هر کدام بخش مهمی از نیازها و خواستها حقوق دانان داداِستانی را در مسیر موفقیت، پوشش داده و آنها را در این مسیر رهنمون سازد. کارگاههای تخصصی با موضوعات حقوقی، آمایش های حرفه ای، باشگاه موفقیت، کانون بالندگی، ویژه برنامه های مشاوره ای و دهها سرفصل دیگر، همگی از خدمات ممتاز و انحصاری آزمون های مفهومی مهارتی محسوب می شوند که حقوق دانان از طریق این سامانه می توانند به رزرو و سپس شرکت در این برنامه ها اقدام کنند و گام موثری در جهت نیل به هدف غایی بردارند.

همایش ویژه آزمون وکالت و قضاوت 1398

توجه!

لطفا فیلدهای ستاره دار را با دقت تکمیل کنید.

CAPTCHA code
طراحی و اجرا: واحد انفورماتیک دهکده سفید