جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

جشنواره

ثبت نام آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان - ویژه برندگان کلاسی

گروه اول آزمون های مفهومی مهارتی 34مرحله ای ویژه آمادگی وکالت 1403 شامل 16آزمون، 9 آمایش، 2کارگاه گام و ...

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

دوره شتاب داداستان ویژه آزمون سردفتری 1402

دوره سردفتری 1402 موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداستان ) شامل 95 ساعت تدریس نکته و تست و سه آزمون آزمایشی ویژه آزمون سردفتری و 5 ساعت کارگاه و آمایش می باشد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

پیش ثبت نام دوره تفصیلی ۱۴۰۳

۴۱۰ ساعت تدریس اساتید صاحب سبک حقوق + آزمونهای 34مرحله ای ویژه آمادگی آزمون وکالت ۱۴۰۳ (با ثبت نام در پک کامل تفصیلی از 11 دی نیازی به ثبت نام در دوره سرعت دادستان نیست)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است