جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

رزرو جهت شرکت در دوره کلاسی ویژه آزمون مشاوران حقوقی ( ماده 187)

حقوقدان عزیز یک بار امکان ثبت شماره تماس برای شما مهیاست