جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

کارگاه آنلاین حقوق مدنی به شیوه مفهومی و بنیادی با تدریس دکتر صفاکیش

حقوقدان عزیز یک بار امکان ثبت شماره تماس برای شما مهیاست