جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

جلسه اول حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری با موضوع تعلیق و تعویق با تغییرات جدید به شیوه مفهومی و رمزنگاری (شروع هشتاد و چهارمین دوره وکالت و قضاوت 1401 )بودجه بندی ویژه آزمون وکالت سال 1403
داداِستان مبتکر نظام نوین آموزشی در عرصه حقوق

https://portal.dadsima.com

پس از تکمیل مراحل ثبت نام با استفاده از ادرس بالا و با استفاده از کد داوطلبی و رمز عبور خود وارد پرتال داوطلبی خود شوید