جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

شروع دوره کلاس متون فقه «باب وکالت و شهادت» با تدریس استاد ممتاز محمدرضا مروارید

حقوقدان عزیز یک بار امکان ثبت شماره تماس برای شما مهیاست