جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آمایش مهم تغییر و تصمیم باور به معجزه ذهن با رویکرد:معرفی آزمون وکالت ،معرفی و تحلیل بودجه بندی آزمون و آمایش 64 مرحله ای ، معرفی طرح قطار برنا و محشای من معرفی طرح دانشیار حقوقی و.......بودجه بندی ویژه آزمون وکالت سال 1403
داداِستان مبتکر نظام نوین آموزشی در عرصه حقوق

https://portal.dadsima.com

پس از تکمیل مراحل ثبت نام با استفاده از ادرس بالا و با استفاده از کد داوطلبی و رمز عبور خود وارد پرتال داوطلبی خود شوید