جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

چهارمین آیین اهدای چکش زرین عدالت همراه با تدریس جزا به شیوه رمزنگاری و اجرای موسیقی زنده در برج میلاد

استان
شهر

حقوقدان عزیز یک بار امکان ثبت شماره تماس برای شما مهیاست

    051-31601400