صفحه نخست

ویژه برنامه "تیماد"

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای
زمان رزرو: از تاریخ 27 مرداد لغایت 3 شهریور 1396

شروع ثبت نام

آمایش با موضوع "تغذیه مناسب"

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای با حضور دکتر مصطفی عربی

شروع ثبت نام

برنامه سوم و چهارم نردبان نشاط و دانش

ویژه افراد رزرو کننده با موضوع "کارگاه شیوه قانون خوانی و همایش رویش و امید"

شروع ثبت نام

برنامه پنجم کانون بالندگی ویژه اعضای کانون بالندگی

ویژه افرادی که تجربه شرکت در آزمون وکالت را داشته اند با موضوع "چرا سال اول قبول نشدم؟"

شروع ثبت نام

کارگاه موجر و مستاجر (استاد حیدری) - کد دوم

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور استاد حیدری

شروع ثبت نام

ویژه برنامه دادفیلم2

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و 30 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

آمایش باشگاه موفقیت به همراه سومین برنامه نردبان نشاط و دانش با موضوع کفشم را پوشیده ای؟

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

کارگاه جرایم در حکم ...(استاد صادق زاده) - کد دوم

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37و30 مرحله ای با حضور استاد صادق زاده - کد دوم

شروع ثبت نام

ویژه برنامه نیماد - باحضور مشاورین - کد دوم

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37و30 مرحله ای با حضور مشاورین - کد دوم

ظرفیت تکمیل است

کارگاه جرایم در حکم ...(استاد صادق زاده)

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور استاد صادق زاده

ظرفیت تکمیل است

ویژه برنامه نیماد - باحضور مشاورین

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور مشاورین

ظرفیت تکمیل است

کارگاه موجر و مستاجر (استاد حیدری)

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور استاد حیدری

ظرفیت تکمیل است

برنامه چهارم کانون بالندگی با موضوع خوانش متمرکز و تست زنی کاربردی

ویژه اعضای کانون بالندگی - ویژه افرادی که تجربه شرکت در آزمون وکالت را دارند

ظرفیت تکمیل است

دادفیلم-پخش فیلم لانتوری

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

کارگاه قانون صدور چک کد دوم-ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

کارگاه دیوان عدالت اداری کد دوم-ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

آمایش تِکاد ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت کد دوم با حضور دکتر قاضی زاده

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

کارگاه قانون صدور چک کد اول-ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

کارگاه دیوان عدالت اداری ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

آمایش تِکاد با حضور دکتر قاضی زاده

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

کارگاه تخصصی جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 58و45و37 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

رزرو پاتوق تماشاخانه

ویژه دانشجویان حقوق و فقه و مبانی حقوق - جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 05136050072 داخلی 1 تماس حاصل فرمایید

شروع ثبت نام

کارگاه تخصصی آراد

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

آمایش تند خوانی و تقویت حافظه

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

رزرو شرکت در آزمون تعیین سطح

ویژه شرکت در بزرگترین آزمون های مفهومی مهارتی 96 با بالاترین جامعه آماری حقوقی کشور

ظرفیت تکمیل است

همایش فنون موفقیت در آزمون های حقوقی (مشهد)

با حضور اساتید صاحب سبک، رتبه های تک رقمی آزمون وکالت (همایشی بی نظیر، برنامه ریزی، باشگاه موفقیت، تدریس جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری)

ظرفیت تکمیل است

رزرو آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز آزمون وکالت-مکان:سالن شهرداری ها-بلوار دلاوران (ظرفیت محدود)

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی

ظرفیت تکمیل است

رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستاجر

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام آمایش تحلیل کانون

ویژه تمامی گروهها

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام آمایش تحلیل کانون

ویژه تمامی گروهها

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام آمایش باشگاه موفقیت

ویژه تمامی گروهها

ظرفیت تکمیل است

کارگاه تِست خوری (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25،10 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد6) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های بالای 5000 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

ظرفیت تکمیل است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد5) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 3000 تا 5000 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

ظرفیت تکمیل است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد4) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 1800 تا 3000 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

ظرفیت تکمیل است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد3) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 800 تا 1800 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

ظرفیت تکمیل است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد2) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 200 تا 800 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

ظرفیت تکمیل است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد1) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 1 تا 200 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

ظرفیت تکمیل است

کارگاه تِست خوری

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25،10 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

آمایش ناگفته های آزمون وکالت

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25،10 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام کارگاه ارث (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام کارگاه جرایم درحکمِ... (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام کارگاه جرایم رایانه ای (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام کارگاه جرایم درحکمِ...

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام کارگاه جرایم رایانه ای

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

ثبت نام کارگاه ارث

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

ظرفیت تکمیل است

طراحی و اجرا: واحد انفورماتیک دهکده سفید