سامانه ثبت نام آمایش ها ، کارگاه های تخصصی و ویژه برنامه های آزمون های مفهومی مهارتی داداستان

صفحه نخست

آمایش مهم " تحلیل انتخاب کانون "

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 و 18 مرحله ای

شروع ثبت نام

جلسه اول امهات نوین حقوق جزا (جمع بندی و تست زنی) به شیوه مفهومی و رمزنگاری با تدریس استاد ممتاز دکتر مجید قاضی زاده

تمامی کلاس های دوره امهات نوین ویژه آزمون کانون وکلا (مدنی ، جزا، اصول،متون فقه و...) با این دوره اینترنتی و حضوری برگزار می گردد .

شروع ثبت نام

آمایش بسیارمهم ناگفته های آزمون وکالت (صاعقه) با حضور استاد ممتاز دکتر مجید قاضی زاده

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 و 18 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه علمی تخصصی « ارث » با حضور استاد ممتاز ممتازمحمد مهدی صفاکیش

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی موجر و مستاجر با حضور استاد ممتاز محمد مهدی صفاکیش

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

طرح طلایی مشاوره باشگاه موفقیت

طرح طلایی مشاوره باشگاه موفقیت ویژه ماه پایانی منتهی به آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با حضور مستقیم بنیان گذار باشگاه موفقیت، استاد ذاکر ، ظرفیت محدود

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه علمی تخصصی « حمایت از خانواده» با حضور استاد ممتاز ممتازمحمد مهدی صفاکیش

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مبحث تعدد و تکرار و جرم منطبق بر قانون جدید مجازات

داداستانی های کلاس جزا کد 72 میتوانند در مبحث تعدد و تکرار و جرم که با کلاس کد 76 و 73 منطبق بر قانون جدید برگزار میشود، رایگان شرکت کنند و این مبحث را برای خود به روز رسانی نمایند

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

باشگاه تعالی و بالندگی با حضور استاد ذاکر

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی «جرایم در حکمِ» با حضور استاد صادق زاده

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

جلسه اول تسلط حقوق جزا (نکته و تست) به شیوه مفهومی و رمزنگاری با تدریس استاد ممتاز دکتر مجید قاضی زاده

تمامی کلاس های دوره تسلط ویژه آزمون کانون وکلا و مرکز وکلا (مدنی ، جزا، اصول،متون فقه و...) با این دوره اینترنتی و حضوری برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره یک تیرو دو نشان

جهت دریافت رایگان بودجه بندی این گروه آزمونی و بهره مندی از تخفیفات گروه آزمونی پنجم، مشاوران آموزشی مجموعه با شما تماس برقرار خواهند کرد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه علمی تخصصی « قوانین مهم صدور چک» با حضور استاد ممتاز ممتاز احمد حیدری

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش مهم تکاد، تکنیک های تست زنی و مدیریت آزمونی با حضور استاد ممتاز مجید قاضی زاده

ویژه تمامی گروه های آزمونی 38،47،61،64 و 32 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش مهم تغییر و تصمیم(باور به خود و هدف)

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان فرهیخته

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد ( تماس تلفنی مشاورین مهرآفرین مجموعه داداِستان)

ویژه تمامی حقوقدانان آزمون های مفهومی مهارتی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش مهم چرا آزمون، چرا حضور؟؟

ویژه گروه های آزمونی؛ 64 و 61 و 47 مرحله ای با حضور استاد ممتاز دکتر مجید قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی دیوان عدالت اداری

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی : 64، 61، 47، 38

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

شروع دوره کلاس متون فقه «باب وکالت» (از کتاب تحریر الوسیله) با تدریس استاد ممتاز دکتر محمدرضا مروارید

شروع دوره کلاس متون فقه «باب وکالت» (از کتاب تحریر الوسیله) با تدریس استاد ممتاز دکتر محمدرضا مروارید

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی آراد ( اهم آرا وحدت رویه )

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

كارگاه آموزشي تغییرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1399

برخي رمزهاي قانون مجازات اسلامي تغيير نموده است كه در این کارگاه تدریس می گردد .

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری با موضوع كلاهبرداري سنتي و رايانه اي در قوانين موضوعه با تدریس دکتر قاضی زاده

تمامی کلاس های آمادگی آزمون وکالت (مدنی ، جزا، اصول و...) با حضور اساتید صاحب سبک حقوق ایران در این دوره اینترنتی برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع باید ها و نباید های آزمون وکالت و طرح گویا

ویژه گروههای آزمونی 64و61و47 مرحله ای با حضور دکتر قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

جلسه اول کلاس حقوق تجارت با حضور استاد ممتاز احمد حیدری

تمامی کلاس های آمادگی آزمون وکالت (مدنی ، جزا، اصول و...) با حضور اساتید صاحب سبک حقوق ایران در این دوره اینترنتی برگزار می گردد .

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش معرفی نظام نوین آموزشی

ویژه داوطلبان گروه آزمونی 47 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری با موضوع تعدد و تکرار جرم با تدریس دکتر قاضی زاده

تمامی کلاس های آمادگی آزمون وکالت (مدنی ، جزا، اصول و...) با حضور اساتید صاحب سبک حقوق ایران در این دوره اینترنتی برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع تمرکز، تندخوانی و تقویت حافظه

ویژه گروههای آزمونی 64و61و47 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آنلاین حقوق مدنی به شیوه مفهومی و بنیادی با تدریس دکتر صفاکیش

تمامی کلاس های آمادگی آزمون وکالت (مدنی ، جزا، اصول و...) با حضور اساتید صاحب سبک حقوق ایران در این دوره اینترنتی برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تغییر و تصمیم(باور به خود و هدف)

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان فرهیخته

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آنلاین حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری با تدریس دکتر قاضی زاده

تمامی کلاس های آمادگی آزمون وکالت (مدنی ، جزا، اصول و...) با حضور اساتید صاحب سبک حقوق ایران در این دوره اینترنتی برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

جلسه اول کلاس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری دکتر قاضی زاده

تمامی کلاس های آمادگی آزمون وکالت (مدنی ، جزا، اصول و...) با حضور اساتید صاحب سبک حقوق ایران در این دوره اینترنتی برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره با استاد مجید قاضی زاده

این مشاوره به صورت تلفنی و کوتاه انجام می پذیرد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آنلاين حقوق مدنی با حضور استاد صفاکیش (مبحث تدریس:مقایسه وقف در قانون مدنی و قانون اوقاف)

جهت تکمیل ثبت نام،در تلگرام با آی دی R-Dadestan@ ارتباط گرفته تا پس از تایید سرعت اینترنت، امكان ثبت نام در كلاس آنلاين براي شما فراهم گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

عیدانه نوروزی

اهداي عيدانه نوروزي آغاز شد با استقبال از بهار ١٣٩٩ به ٩٩٩ نفر، عيدانه نوروزي اهدا مي گردد. به ٩٩٩ نفر از اولين حقوقداناني كه نام خود را در سايت زير درج نماييد به هر نفر، مبلغ يك ميليون ريال برليان حقوقي تقديم مي گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

كارگاه آنلاين حقوق جزا با تدريس استاد قاضي زاده با مبحث

جهت تکمیل ثبت نام،در تلگرام با آی دی R-Dadestan@ ارتباط گرفته تا پس از تایید سرعت اینترنت، امكان ثبت نام در كلاس آنلاين براي شما فراهم گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره آموزشی جهت کسب آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری با کارشناس رسمی دادگستری

ویژه حقوقدانان و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری با تدریس دکتر قاضی زاده ( مبحث شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم)

جهت تکمیل ثبت نام با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه کاربردی حقوق بانکی

باتدریس دکتر یاسر مرادی:استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شبکه ی بانکی-به همراه اعطای گواهینامه-برگزارکننده:محفل فارغ التحصیلان داداِستان

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تغییر و تصمیم(باور به خود و هدف)

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان،جهت اخذ مکان برگزاری کلاس با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

شروع دوره جدید اصول فقه با تدریس دکتر محمد رضا مروارید به شیوه انطباقی

آیا می دانید سوالات و درسنامه های اصول فقه داداِستان 80 درصد با سوالات ازمون وکالت 1398 تطبیق داشته است؟

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه " نیماد " ( نماد یاری مهرآفرینان داداِستان)

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 64 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کلاس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری (با تدریس مبحث درجه بندی مجازات ها و مرور جلسه اول و دوم کلاس)

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان،جهت اخذ مکان برگزاری کلاس با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کلاس آیین دادرسی کیفری به شیوه شبکه ای با حضور آقای دکتر شاهچراغ

ویژه ثبت نام کنندگان گروه 72(هفتاد و دمین دوره کلاسی وکالت و قضاوت) و تمامی حقوقدانان

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه حقوق خانواده کاربردی

ویژه وکلا ، کارآموزان و حقوقدانان

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آمادگی ویژه مصاحبه علمی مرحله دوم آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

مشتمل بر 1- روش های پاسخگویی به سوالات مصاحبه .2- استفاده از زبان بدن ، مهارت های توسعه فردی و NLP

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی اجرای احکام مدنی با حضور استاد مردانی

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش معرفی نظام نوین آموزشی

ویژه داوطلبان گروه آزمونی 61 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش معرفی نظام نوین آموزشی

ویژه داوطلبان گروه آزمونی 61 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد ( تماس تلفنی مشاورین مهرآفرین مجموعه داداِستان)

ویژه تمامی حقوقدانان آزمون های مفهومی مهارتی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش راهکارها و فنون موفقیت در آزمون های حقوقی وکالت،قضاوت و...با حضور دکتر مجید قاضی زاده

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان،جهت اخذ مکان برگزاری کلاس با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تغییر و تصمیم(باور به خود و هدف)

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان،جهت اخذ مکان برگزاری کلاس با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

جشنواره يك(١)روزه هديه طلايي به ١١٤ نفر

همزمان با روز اعلام نتايج آزمون وكالت ١٣٩٨ به ١١٤ نفر از حقوقدانان در سطح كشور به قيد قرعه، هديه طلايي ٥٠ درصدي تخفيف تقديم مي گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کلاس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری (با تدریس مبحث مجازات اصلی،تکمیلی و تبعی)

ویژه دانشجویان حقوقی و تمامی حقوقدانان،جهت اخذ مکان برگزاری کلاس با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش حال عالی و رویکرد پس از آزمون با حضور استاد قاضی زاده

ویژه حقوقدانان و شرکت کنندگان در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

دادفیلم نمایش فیلم (جان دار)

ویژه تمامی فارغ التحصیلان و دانشجویان حقوقی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

عضویت در محفل فارغ التحصیلان داداِستان

ویژه دانشجویان ، فارغ التحصیلان حقوقی و وکلا

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جزا با تدریس دکتر قاضی زاده ( مبحث درجه بندی مجازات ها )

جهت تکمیل ثبت نام با هر یک از همکاران در سطح کشور تماس بگیرید -تلفن همکاران در سایت dadestan.com درج شده است.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جرایم مهم تعزیری (ویژه آزمون مشاوران )

ویژه ثبت نام کنندگان آزمون آمادگی مرکز وکلا قوه قضاییه

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

داد فیلم نمایش فیلم (چشم و گوش بسته )

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و31و16و20و10مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز برگزاری آزمون وکالت

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 و 29 و 20 و 16 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

همایش ویژه موفقیت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه(مشاوران)

این همایش با محوریت پرسش و پاسخ، مشاوره تخصصی و معرفی منابع برگزار می گردد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی آمادگی آزمون تشریحی قضاوت

ویژه تمامی حقوقدانان علاقه مند خصوصا حقوقدانانی که در مرحله ابتدایی پذیرفته شده اند.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد ( تماس تلفنی مشاورین مهرآفرین مجموعه داداِستان)

ویژه تمامی حقوقدانان آزمون های مفهومی مهارتی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

برای اولین بار کارگاه علمی تخصصی تست تعزیرات با حضور استاد قاضی زاده

ارایه صد تست تعزیری و نکات مهم تستی در جزای اختصاصی.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تحلیل انتخاب کانون

ویژه تمامی حقوقدانان آزمون های مفهومی مهارتی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تست خوری!

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 و 20 و 16 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش صاعقه ( برنامه ریزی ویژه زمان باقیمانده تا آزمون وکالت)

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه علمی تخصصی « قوانین جدید صدور چک»

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه علمی تخصصی موجر و مستاجر و اهم قوانین حقوق مدنی 6

ویژه حقوقدانان آزمون های مفهومی مهارتی گروه 65و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه حمایت از حقوق خانواده

ویژه ی داوطلبان آزمونی 65 ، 62 ، 49 ، 39 و 31 مرحله ای و داوطلبان کلاس مدنی کد 63 ، 64 ، 67

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

دوره امهات و جمع بندی ویژه آزمون وکالت 1398

جمع بندی کل دروس، نکات کلیدی و تست های راهبردی در 64 ساعت طلایی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد ( تماس یاوران و مشاورین آموزشی داداِستان)

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی «ارث» با حضور استاد دکتر صفاکیش

ویژه تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تغذیه مناسب، راهکارها و شیوه ها

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی «جرایم در حکمِ» با حضور استاد صادق زاده

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی اجرای احکام مدنی با حضور دکتر معبودی

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه داوری

ویژه تمام حقوقدانان درسراسرکشوربا ارائه گواهینامه

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد ( تماس یاوران و مشاورین آموزشی داداِستان)

ویژه گروه آزمونی 39 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه " نیماد " ( نماد یاری مهرآفرینان داداِستان)

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 65 و 62 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 و 31 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رزرو جهت شرکت در دوره کلاسی ویژه آزمون مشاوران حقوقی ( ماده 187)

این دوره به صورت حضوری و آنلاین در سراسر کشور برگزار می گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی آراد( اهم آرا وحدت رویه )

ویژه گروه های آزمونی65و 62و49و39 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

دادفیلم با نمایش شبی که ماه کامل شد

همراه با ارائه نکات حقوقی مطروحه در فیلم توسط دکتر قاضی زاده ویژه داوطلبان داداِستانی و دانشجویان رشته فقه و حقوقی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی دیوان عدالت اداری با حضور استاد حیدری

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 و 62 و 49 و 39 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی جرایم رایانه ای، با حضور استاد ممتاز، دکتر قاضی زاده

برای اولین بار در کشور، به صورت حضوری و آنلاین

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش مهم تکاد، تکنیک های تست زنی، ویژه گروه های آزمونی 65, 62, 49, 39

حقوقدان گرامی، این آمایش در مشهد به صورت حضوری و در شهرهای دیگر به صورت آنلاین پخش می گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش چرا آزمون، چرا حضور؟؟ با حضور دکتر قاضی زاده

باشرکت در آزمونهای مفهومی مهارتی چند پله تارسیدن به موفقیت باقی خواهند ماند؟ ویژه گروه های آزمونی : 65 و 62 و 49 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد ( تماس یاوران و مشاورین آموزشی داداِستان)

ویژه گروه های آزمونی : 65 و 62 و 49 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

با موجی از انرژی مثبت در این آمایش شرکت کنید

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش بایدها و نباید های آزمون وکالت و طرح گویا

آنچه که باید برای آزمون وکالت به خاطر بسپاریم. از زبان اساتید و مشاورین مجموعه

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تندخوانی و تقویت حافظه

ویژه تمامی گروه های آزمونی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

با موجی از انرژی مثبت در این آمایش شرکت کنید

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه

محوریت موضوعی : برنامه مطالعاتی در ایام نوروز

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش ثنا(تاثیر حمایت اعضای خانواده بر موفقیت)

حقوقدان ارجمند نام یک نفر از کسانی که در بهبود رود مطالعاتی شما موثر هستند را برای شرکت در این آمایش رزرو کنید.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آنلاین حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری با موضوع « جرم کلاهبرداری و صور آن»

این همایش بصورت آنلاین درکل کشور در دفاترهمکاران پخش می گردد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

اولین آمایش ویژه صعود حقوقی ( ویژه دانشجویان ترم یک تا پنج)

این همایش بصورت آنلاین درکل کشور در دفاتر نمایندگی ها پخش می گردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه همکاران در سایت داداِستان نزدیک ترین دفتر به خود را پیدا کنید.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آنلاین حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری در دفاتر همکاران موسسه در سراسر ایران

این کارگاه با تدریس آنلاین استاد قاضی زاده برگزار شده و موضوع کارگاه مبحث « شروعِ به جرم» می باشد.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه " نیماد " ( نماد یاری مهرآفرینان داداِستان)

مشاوره ی گروهی ویژه گروه آزمونی 65 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش معرفی نظام نوین آموزشی

ویژه داوطلبان گروه آزمونی 65 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آموزشی داوری عمومی

هزینه ثبت نام مبلغ یکصد هزار تومان می باشد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی حقوق جزا ( اولین کارگاه علمی تخصصی گروه 65 مرحله ای)

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی 65 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

هفدهمین دورهمی حقوقی، شبیه سازی دادگاههای کیفری( تجاوز و قتل)

با حضور اساتید، قضات و وکلای پایه یک دادگستری در ویژه برنامه ای از سری دادگاههای مجازی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی آمادگی آزمون تشریحی قضاوت

ویژه تمامی حقوقدانان علاقه مند خصوصا حقوقدانانی که در مرحله ابتدایی پذیرفته شده اند.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تحلیل آزمون وکالت و رویکرد پس از آزمون

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی : 64، 61، 47، 38، 29، 12

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

شانزدهمین دورهمی حقوقی نمایش فیلم سینمای مغزهای کوچک زنگ زده

زمان : چهارشنبه 21 آذر ماه 1397 ساعت : 17:30 - مكان: مشهد، بزرگراه كلانتري، بازار بزرگ اطلس

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک

ویژه تمامی فرهیختگان - هزینه ثبت نام 100 هزار تومان می باشد

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

سامانه کلید

با رزرو در سامانه کلید، می توانید پس از برگزاری آزمون وکالت 97 از نتایج خود باخبر گردید.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز برگزاری آزمون وکالت

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی : 64، 61، 47، 38، 29، 13

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش انرژی

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی : 64، 61، 47، 38، 29، 12

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش ثنا(تاثیر حمایت اعضای خانواده بر موفقیت ما)

حقوقدان ارجمند نام یک نفر از کسانی که در بهبود رود مطالعاتی شما موثر هستند را برای شرکت در این آمایش رزرو کنید.

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

همایش ویژه آزمون وکالت و قضاوت 1398

ویژه تمامی داوطلبین

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تحلیل کانون به همراه آمایش باشگاه موفقیت

ویژه ی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 و 13 مرحله ای با حضور دکتر قاضی زاده و استاد ذاکر

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تست خوری

ویژه ی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 مرحله ای با حضور استاد شکیبا و استاد خاندان

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جرایم در حکمِ...

ویژه ی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 مرحله ای با حضور استاد صادق زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه دیوان عدالت اداری

ویژه ی گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 مرحله ای با حضور استاد حیدری

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش بسیارمهم ناگفته های آزمون وکالت (صاعقه) به همراه آمایش باشگاه موفقیت باحضور دکترقاضی زاده و استاد ذاکر

ویژه گروهای آزمونی 64،61،47،38،29

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه علمی_تخصصی ارث باحضوردکتر صفاکیش (از پذیرش داوطلبانی که اقدام به رزرو نکرده اند معذوریم)

ویژه گروهای آزمونی 64،61،47،38،29

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه تیماد(تماس تلفنی یاوران و مشاوران آموزشی داداِستان)

ویژه گروهای آزمونی 64،61،47،38،29

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه قانون موجرومستاجر

ویژه گروههای آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه قانون صدور چک

ویژه گروههای آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تغذیه مناسب

ویژه گروههای آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 و 29 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت با عنوان (تخیل?!)

وپژه گروههای آزمونی 64و61و47و38 و12 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه دادفیلم

وپژه گروههای آزمونی 64و61و47و38 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تکاد(تکنیک های تست زنی داداستان) - کد دوم

ویژه گروههای 64و47و61و38 مرحله ای - با حضور دکتر قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تکاد(تکنیک های تست زنی داداستان)

ویژه گروههای 64و47و61و38 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش چرا حضور؟ چرا آزمون؟

ویژه گروههای 64و47و61و38 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

گارگاه با موضوع اجرای احکام مدنی

ویژه گروههای 64و47و61 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه با موضوع

ویژه گروههای 64و47و61 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت

ویژه گروههای 64و47و61 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه (داد فیلم1-اکران فیلم حقوقی)

ویژه گروههای 64و61 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع تندخوانی و تقویت حافظه

ویژه گروههای 64و61و47 مرحله ای با حضور دکتر جاوید

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع باید ها و نباید های آزمون وکالت و طرح گویا

ویژه گروههای 64و61و47 مرحله ای با حضور دکتر قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رزرو وقت مشاوره ویژه آزمون سردفتری اسناد رسمی

برگزاری دوره های تخصصی ویژه آزمون سردفتری اسناد رسمی با بهره گیری از اساتید صاحب سبک کشور

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع " تحلیل آزمون وکالت و رویکرد پس از آزمون "

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای باحضور استاد قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع "رفتارهای هوشمندانه در روز آزمون وکالت " - کد دوم

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای باحضور استاد قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع "رفتارهای هوشمندانه در روز آزمون وکالت " - کد اول

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای باحضور استاد قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع "باشگاه موفقیت "

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای باحضور استاد ذاکر

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش"کپسول نشاط و دانش و سفینه مرور"

آخرین مرحله برنامه های نشاط و دانش و کانون بالندگی ، ویژه اعضای برنامه های نردبان نشاط و دانش و کانون بالندگی باحضور دکترقاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع "تحلیل کانون" - کد دوم

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع "تحلیل کانون"

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع ناگفته های آزمون وکالت(صاعقه)

ویژه تمامی گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 و 12 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی با موضوع "تازه ها"

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع «باشگاه موفقیت»

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای - با حضور استاد ذاکر

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی با موضوع «تِست خوری»

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای - با حضور استاد شکیبا و استاد خاندان

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

برنامه ششم نردبان نشاط و دانش با موضوع «پاط»

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای و کد کلاسی - با حضور آقای دکتر قاضی زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه آیین دادرسی مدنی و تست زنی ویژه وکلای آینده

ویژه اعضای کانون بالندگی و شرکت کنندگان برنامه های نشاط و دانش با حضور استاد علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری و رتبه 1 اختبار

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

همایش اهمیت آزمون و دلیل غیبت و راهکارهای پیشگیرانه

ویژه تمامی افرادی که به هر دلیلی در آزمونهای خود غیبت می نمایند. با حضور کارشناس مربوطه

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه "تیماد"

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای
زمان رزرو: از تاریخ 27 مرداد لغایت 3 شهریور 1396

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش با موضوع "تغذیه مناسب"

ویژه گروه های آزمونی 61 و 58 و 45 و 37 و 30 مرحله ای با حضور دکتر مصطفی عربی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

برنامه سوم و چهارم نردبان نشاط و دانش

ویژه افراد رزرو کننده با موضوع "کارگاه شیوه قانون خوانی و همایش رویش و امید"

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

برنامه پنجم کانون بالندگی ویژه اعضای کانون بالندگی

ویژه افرادی که تجربه شرکت در آزمون وکالت را داشته اند با موضوع "چرا سال اول قبول نشدم؟"

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه موجر و مستاجر (استاد حیدری) - کد دوم

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور استاد حیدری

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه دادفیلم2

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و 30 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش باشگاه موفقیت به همراه سومین برنامه نردبان نشاط و دانش با موضوع کفشم را پوشیده ای؟

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جرایم در حکم ...(استاد صادق زاده) - کد دوم

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37و30 مرحله ای با حضور استاد صادق زاده - کد دوم

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه نیماد - باحضور مشاورین - کد دوم

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37و30 مرحله ای با حضور مشاورین - کد دوم

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه جرایم در حکم ...(استاد صادق زاده)

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور استاد صادق زاده

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ویژه برنامه نیماد - باحضور مشاورین

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور مشاورین

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه موجر و مستاجر (استاد حیدری)

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 و30 مرحله ای با حضور استاد حیدری

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

برنامه چهارم کانون بالندگی با موضوع خوانش متمرکز و تست زنی کاربردی

ویژه اعضای کانون بالندگی - ویژه افرادی که تجربه شرکت در آزمون وکالت را دارند

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

دادفیلم-پخش فیلم لانتوری

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه قانون صدور چک کد دوم-ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه دیوان عدالت اداری کد دوم-ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تِکاد ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت کد دوم با حضور دکتر قاضی زاده

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه قانون صدور چک کد اول-ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه دیوان عدالت اداری ویژه آزمونهای مفهومی مهارتی وکالت

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تِکاد با حضور دکتر قاضی زاده

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تخصصی جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 58و45و37 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رزرو پاتوق تماشاخانه

ویژه دانشجویان حقوق و فقه و مبانی حقوق - جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 05136050072 داخلی 1 تماس حاصل فرمایید

ظرفیت تکمیل است

کارگاه تخصصی آراد

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58و45 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش تند خوانی و تقویت حافظه

ویژه داوطلبان گروه های آزمونی 61و58 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رزرو شرکت در آزمون تعیین سطح

ویژه شرکت در بزرگترین آزمون های مفهومی مهارتی 96 با بالاترین جامعه آماری حقوقی کشور

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

همایش فنون موفقیت در آزمون های حقوقی (مشهد)

با حضور اساتید صاحب سبک، رتبه های تک رقمی آزمون وکالت (همایشی بی نظیر، برنامه ریزی، باشگاه موفقیت، تدریس جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رزرو آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز آزمون وکالت-مکان:سالن شهرداری ها-بلوار دلاوران (ظرفیت محدود)

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رزرو شرکت در کارگاه موجر و مستاجر

ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمونی

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام آمایش تحلیل کانون

ویژه تمامی گروهها

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام آمایش تحلیل کانون

ویژه تمامی گروهها

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام آمایش باشگاه موفقیت

ویژه تمامی گروهها

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تِست خوری (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25،10 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد6) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های بالای 5000 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد5) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 3000 تا 5000 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد4) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 1800 تا 3000 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد3) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 800 تا 1800 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد2) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 200 تا 800 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

مشاوره گروهی با دکتر قاضی زاده (کد1) ظرفیت محدود

ویژه رتبه های 1 تا 200 آزمون های مفهومی مهارتی (همراه داشتن کارنامه آخرین آزمون الزامی است)

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

کارگاه تِست خوری

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25،10 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

آمایش ناگفته های آزمون وکالت

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25،10 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام کارگاه ارث (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام کارگاه جرایم درحکمِ... (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام کارگاه جرایم رایانه ای (کد2)

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام کارگاه جرایم درحکمِ...

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام کارگاه جرایم رایانه ای

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام کارگاه ارث

ویژه گروه های آزمونی 50،48،36،32،25 مرحله ای

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

طراحی و اجرا: واحد انفورماتیک دهکده سفید